JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – SMILJANA SMOLČIĆ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           SMILJANA SMOLČIĆ
Akademska godina upisa                   2021./2022.
Datum obrane diplomskog rada:      24. 5. 2024. u 11h u A-018
Tema diplomskog rada:                     Kontakti između Krete i Egipta tijekom brončanog doba

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica i predsjednica
2. Prof. dr. sc. Helena Tomas, članica i mentorica
3. Doc. dr. sc. Inga Vilogorac Brčić, članica i komentorica