Odgoda nastave

Odgađa se nastava iz kolegija Načela arheoloških istraživanja u ponedjeljak, 20.11. Nadoknada predavanja održat će se u srijedu u terminu kolegija Dokumentiranje arheoloških nalazišta od 15.30-17.00.