Javna obrana doktorskog rada Petre Nikšić

Javna obrana doktorskoga rada Petre Nikšić održat će se u četvrtak, 20. srpnja 2023. s početkom u 10.00 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018.

Naslov rada: Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru keramičkog posuđa iz Lobora
Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za obranu rada:
1. Nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu, Republika Hrvatska)
2. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnik u trajnom izboru (Institut za arheologiju u Zagrebu, Republika Hrvatska)
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec