JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANAMARIA VIDUKA

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          ANAMARIA VIDUKA

Akademska godina upisa                2020./2021.

Datum obrane diplomskog rada   10. 5. 2023. u 09:30 sati u A-018

Tema diplomskog rada:                  Preklopni sunčani satovi iz 16. stoljeća s područja Hrvatske

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod), predsjednica povjerenstva
2. Jana Škrgulja, asistentica, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva