Odgoda nastave iz kolegija Ranosrednjovjekovna plastika

U ponedjeljak, 3. travnja neće se održati nastava iz kolegija Ranosrednjovjekovna plastika zbog spriječenosti predmetne nastavnice (11h u A-018).