Terenska nastava na lokalitetu Tilurium (Gardun kod Trilja) i na “delmatskom” limesu

Pozivamo studente da se prijave na arheološka istraživanja rimskog legijskog logora Tilurija (Gardun kod Trilja) i delmatskog limesa, koja se provode na Katedri za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju:

1. grupa – od 18.9. do 30.9.2023.

2. grupa – od 2.10. do 14.10.2023.

Molimo zainteresirane studente da se prijave dr. sc. Mirni Cvetko na e-mail: mvukov@ffzg.hr, te da prilikom prijave obavezno navedu koju grupu žele.