VAŽNA OBAVIJEST STUDENTIMA

Odluke Fakultetskog vijeća od srpnja 2022. o tzv. COVID semestru (KLASA: 602-04/21-01/16, URBROJ: 3804-850-22-4 te KLASA: 602-04/22-01/120, URBROJ: 3804-850-22-1) koja obuhvaća studente kojima je status studenta produžen do 28. veljače 2022. prestaje vrijediti s tim datumom 28. veljače 2022. i više se neće produljiti.