Odgoda nastave iz kolegija Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima

Odgađa se nastava iz kolegija Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima u četvrtak, 24. 11. 2022. (15:30h) Fond 1.