Odgoda nastave

Zbog terenskih obaveza odgađa se nastava iz kolegija Načela arheoloških istraživanja (14.11.) i Dokumentiranje arheoloških nalazišta (16.11.)