JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ZRINKA STUNKOVIĆ

Obrana diplomskog rada Zrinke Stunković (Srednjovjekovni smjer diplomskog studija arheologije) pod naslovom “Ranosrednjovjekovni mačevi u Skandinaviji s osvrtom na karolinške mačeve u Hrvatskoj” održat će se u petak, 28. 10. 2022. u 11 sati u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Povjerenstvo: Prof. dr. Krešimir Filipec, predsjednik

               Prof. dr. Mirja Jarak, mentor i član povjerenstva

               Doc. dr. Goran Bilogrivić, komentor i član povjerenstva