Odgoda nastave kod dr. sc. Ivane Škiljan

U ponedjeljak, 10. listopada zbog službene spriječenosti predmetne nastavnice neće se održati nastava iz kolegija Srednjovjekovni bestijarij, Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka, Srednjovjekovna keramika.