Katedra za klasičnu arheologiju Početak nastave u zimskom semestru 2022/23. g.

dr. sc. Helena Tomas, red. prof. – od 8. studenoga 2022. prema rasporedu (ispravak)
dr. sc. Dino Demicheli, izv. prof. – od 17. listopada 2022. prema rasporedu
dr. sc. Ana Pavlović, doc. – od 10. listopada 2022. prema rasporedu
dr. sc. Josip Parat, mag. arh. – od 10. listopada 2022. prema rasporedu