Obavijest o nastavi – doc. dr. sc. Ana Pavlović

Zbog službene spriječenosti dr. sc. Ana Pavlović, doc. nastavu u zimskom semsestru akademske godine 2022/23. započet će od 10.10.2022. Kolegiji: Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta (prvi sat ponedjeljak 10.10.2022 u 08:00 h, A018); Arheologija i mediji (četvrtak 13.10.2022. u 09:30 h u A018); Antička numizmatika (prvi sat petak 14.10.2022, 09:30 h u A018).