JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – DORA HORNIK

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                         DORA HORNIK

Akademska godina upisa                 2019./2020.

Datum obrane diplomskog rada:    28. rujna 2022. u 13.30 h u Fond 1

Tema diplomskog rada:                   Ulomci oslikane žbuke iz apoditerija rimskih termi u Varaždinskim Toplicama

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica povjerenstva
2. doc. dr. sc. Domagoj Šatović (Akademija likovnih umjetnosti), član povjerenstva i komentor
3. dr. sc. Mirna Cvetko, poslijedoktorandica, članica povjerenstva