Odluka o produženju statusa redovnog studenta zbog pandemije COVID-19

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije produžava se trajanje odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine te studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojima bi prema toj odluci status studenta prestao 30. rujna 2022. godine, status studenta produžava se do 28. veljače 2023. godine ukoliko prije navedenog datuma ne završe studij.

Studenti su dužni predati ispunjenu molbu. Molbe se predaju ISKLJUČIVO preko aplikacije molbe.ffzg.hr

Obavijest preuzeta s naslovnice

Odluka o produženju statusa redovnog studenta

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2021./2022., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2022./2023. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2022. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.

Obavijest preuzeta s naslovnice.