Terenska nastava na lokalitetu Vučedol

Terenska nastava i stručna praksa na lokalitetu Vučedol održat će se od 29.8.2022. do 10.9.2022. Studenti koji su upisali kolegij Terenska nastava mogu se javiti doc. Danijeli Roksandić Vukadin na e-mail droksandi@gmail.com.