JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA ANE MIKULKA

Javna obrana teme doktorskog rada Ane Mikulka održat će se u četvrtak, 30. lipnja 2022. s početkom u 08.30 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju (A-018).

Naslov teme: Forenzična antropologija: istraživanje masovnih grobnica iz Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj

Mentori: izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak i prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Stručno povjerenstvo za ocjenu teme:

  1. prof. dr. sc. Darko Polšek, predsjednik povjerenstva
  2. izv. prof. Vedrana Petrovečki (Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, mentor i član povjerenstva