JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA GORANA TOMCA

Javna ocjena teme doktorskog rada Gorana Tomca pod naslovom Stočarstvo u kontekstu modela organizacije neolitičkih i eneolitičkih naselja u istočnoj Hrvatskoj, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u petak, 1. srpnja 2022. u 11h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018, mentori: izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić i dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (HAZU)

  1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić, predsjednik povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević, član povjerenstva
  3. prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević (Veterinarski fakultet u Zagrebu), članica povjerenstva

Link na Omegu BBB videosesiju: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=340846 
Lozinka za upis na kolegij: prapovarh