JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – NIKO ROMAC

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                           NIKO ROMAC
Akademska godina upisa                  2018./19.
Datum obrane diplomskog rada     10. 6. 2022. u 08:45 sati u FOND 1
Tema diplomskog rada:                    Jamski objekti, njihov prostorni raspored i značenje u organizaciji naselja vučedolske kulture na primjeru s lokaliteta Vučedol-Kukuruzište Streim

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, članica povjerenstva
3. doc. dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin, mentorica i članica povjerenstva