Poziv na predavanja dr. sc. Maje Miše – utorak, 7.6.2022. u 11.00 h (Fond 2) i u 12.30 h (A-018)

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati Vas na predavanja, koja će u sklopu kolegija Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe, Uporabna grčka i rimska keramika, Rim i njegove provincije te Svakodnevni život u rimskim provincijama 2, održati dr. sc. Maja Miše, znanstvena suradnica pri McDonald Institute of Archaeological Research, University of Cambridge:

Arheometrija: metodološki pristup studijama provenijencije, tehnologije i kretanja keramike  u utorak, 7. 6. 2022. od 12:30-14:00 sati u A-018 (zbirka Odsjeka za arheologiju)

Arheometrija: znanstvene analize i interpretacija antičkih obrta u utorak, 7. 6. 2022. od 11:00-12:30 sati u Fondu 2

Svi ste dobrodošli! Nadamo se u što većem broju 😊