JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA JOSIPA PARATA

Javna obrana doktorskoga rada Josipa Parata održat će se u četvrtak, 26. svibnja 2022. s početkom u 13.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Rimska obitelj na grobnim natpisima iz Donje Panonije tijekom principata

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli

Povjerenstvo za obranu rada:

  1. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, predsjednica povjerenstva
  2. izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet), član povjerenstva
  3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli, član povjerenstva