OBAVIJEST ZA STUDENTE O KOLEGIJU TERENSKA NASTAVA

S obzirom da su započele prijave na terene u sklopu kolegija Terenska nastava, ovdje se nalazi nekoliko važnih i korisnih naputaka:

1. Studenti koji su upisali kolegij Terenska nastava u ISVU sustav imaju pravo prednosti prilikom prijave na terene koje organizira Odsjek za arheologiju

2. Student se ne može prijaviti na dva terena koje vodi Odsjek za arheologiju jer time zauzima mjesto onima koji trebaju odraditi terensku nastavu

3. Uvjet za dobivanje potpisa iz kolegija Terenska nastava je ispunjen i od strane voditelja terenske nastave potpisan formular koji se nalazi na Omegi – pod Terenska nastava (lozinka: teren). Voditelj terenske nastave za svakog studenta također ispunjava posebno propisani formular.

Voditelj terenske nastave oba ispunjena i potpisana formulara predaje koordinatorici terenske nastave. Nakon što je utvrđeno da je student izvršio svoje obaveze prema kolegiju studentu se evidentira prolaz u nastavničkom portalu.

4. Terensku nastavu obavezno je odraditi na terenima koje vodi Odsjek za arheologiju. Ako iz bilo kojih razloga to niste u mogućnosti obavezno se trebate javiti koordinatorici za terensku nastavu radi evidencije (osobno ili mejlom). U takvim slučajevima, također ste dužni ispuniti navedene formulare.

5. Obavijesti o nadolazećim terenima i prijavama pratite na oglasnoj ploči, web stranici Odsjeka te na Omegi pod kolegijem Terenska nastava (lozinka: teren)

Prije odlaska na teren studenti su obavezni ispuniti Obrasce 1 i 2 koji se nalaze u tajništvu Odsjeka za arheologiju (na stoliću pored vrata tajništva, Fond 19) ili u Centru za razvoj karijere u A016 (glavna zgrada, između D5 i D6). Upute o ispunjavanju obrazaca nalaze se na Omegi – kolegij: Terenska nastava (lozinka: teren)
Po ispunjavanju oba obrasca, trebate ih dostaviti u Centar za razvoj karijere kolegici Mariji Gudan.
U slučaju da kolegica nije u tom trenutku u uredu, obrasce možete gurnuti ispod vrata Centra.

koordinatorica terenske nastave
dr. sc. Ina Miloglav, izv. prof.
imiloglav@ffzg.hr