JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA -DOMINIK BALABAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                                 DOMINIK BALABAN
Akademska godina upisa                         2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:            22. prosinca 2021. u 10 h sati preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                            Brončanodobni keramički materijal s lokaliteta Iločki Gornji grad – položaj kula 8

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
Izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav, članica povjerenstva
Doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos, mentorica i članica povjerenstva

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20