JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – TOMISLAV KIŠ

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                           TOMISLAV KIŠ
Akademska godina upisa                   2019./2020.
Datum obrane diplomskog rada:     15. studenoga 2021. u 15:30h u FOND 1
Tema diplomskog rada:                     Serapeji u Sakari i Aleksandriji između Amenhotepa III. i Teofila

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. izv. prof. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. doc. dr. sc. Ana Pavlović, članica povjerenstva
3. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, mentorica i članica povjerenstva