JAVNA OCJENA TEME DOKTORSKOG RADA PETRE NIKŠIĆ

Javna ocjena teme doktorskog rada Petre Nikšić pod naslovom Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru keramičkog posuđa iz Lobora na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u srijedu, 7. srpnja u 10.00 h u Zbirci Odsjeka za arheologiju A-018. Mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod)
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec

Sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Pridružite nam se na računalu ili mobilnoj aplikaciji
Kliknite ovdje i pridružite se sastanku