Terenska nastava na Loboru i Arheološka i bioarheološka škola

Arheološka terenska nastava na lokalitetu:

Lobor – Majka Božja Gorska kao i Arheološka i bioarheološka škola održat će se od 23. do 15. srpnja 2021.

I. grupa: 23. 06. do 3. 07. 2021.

II. grupa 05. 07. do 14. 07. 2021.

Prijave na: kfilipec@ffzg.hr
Prijave se primaju do 18. lipnja 2021.

Rezultati će biti objavljeni najkasnije
do 21. lipnja 2021.

s poštovanjem,

Krešimir Filipec

PLAKAT LOBOR