JAVNA OBRANA DOKTORSKOG RADA MARIJANE LUKAČEVIĆ

Javna obrana doktorskoga rada Marijane Lukačević održat će se u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018.

Naslov rada: Učestalost i distribucija patoloških promjena kod kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih arheoloških populacija kontinentalne Hrvatske

Mentori: dr. sc. Mario Šlaus, znan. savjetnik (Antropološki centar HAZU), dr. sc. Mario Novak, znan. suradnik (Institut za antropologiju)

Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec, predsjednik povjerenstva
2. prof. dr. sc. Damir Mihelić (Veterinarski fakultet)
3. dr. sc. Petra Rajić Šikanjić, viša znan. suradnica (Institut za antropologiju)