Ispit iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka

Ispit iz kolegija Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka u izvanrednom ispitnom roku 27. 4. 2021. u 10 sati održat će se putem sučelja Omega na stranicama kolegija.

Lozinka za pristup: aksnv

Ispiti će biti usmeni (audio-video) te molimo studente da se na sučelje Omega uključe s mikrofonom i kamerom.

Ovisno o broju prijavljenih studenata, usmeni će ispit biti podijeljen u više grupa o čemu će prijavljeni studenti biti obaviješteni.

Preporuča se i prisutnost slušača.