JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA – ANA BAN

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                                ANA BAN
Akademska godina upisa                        2018./2019.
Datum obrane diplomskog rada:           09. travnja 2021. u 18.00 h preko sustava Omega
Tema diplomskog rada:                          Pompejanski grafiti u formi dijaloga

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. doc. dr. sc. Ana Pavlović, predsjednica komisije
2. dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica, članica komisije
3. doc. dr. sc. Dino Demicheli (mentor), član komisije

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3525
Lozinka za upis na kolegij glasi: odarheo20