Javna ocjena teme doktorskog rada Julije Katarine Fileš Kramberger

Javna ocjena teme doktorskog rada Julije Katarine Fileš Kramberger pod naslovom Proizvodnja tkanine na željeznodobnom lokalitetu Donja Dolina na temelju arheoloških ostataka tekstila i predmeta za njegovu izradu u kontekstu hrvatske i bosanske Posavine na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije održat će se u ponedjeljak, 15. ožujka u 13 h. Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica

Povjerenstvo za ocjenu teme:
1. doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos
2. dr. sc. Marko Dizdar, znanstveni savjetnik (Institut za arheologiju)
3. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica