JAVNA OBRANA TEME DOKTORSKOG RADA KATARINE ŠPREM

Javna obrana teme teme doktorskog rada Katarine Šprem pod naslovom Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga poluotoka, na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije, održat će se u petak, 06.11. 2020. u 13:30 preko sustava Omega.

Mentori: prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i dr. sc. Rajna Šošić Klindžić, izv. prof.

Stručno povjerenstvo:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević

izv. prof. dr. Rajna Šošić Klindžić

prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

doc. dr. sc. Uroš Barudžija (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb)

Link na kolegij: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3872

Lozinka za upis na kolegij glasi: pdsantika21