NASTAVA U AKADEMSKOJ GODINI 2020/21. – doc. dr. sc. Danijela Roksandić

Studenti koji su upisali kolegije “Arheologija krajolika-ambijenti, naselja i komunikacije”, “Eksperimentalna arheologija” – predavanje i seminar, te “Materijali i tehnologije u arheologiji” neka se jave predmetnoj nastavnici na e-mail u svrhu dobivanja lozinke za online kolegije na Omegi.

Detaljne obavijesti o nastavi i sve obavijesti o kolegijima nalazit će se na Omegi.

dr.sc. Danijela Roksandić, doc.

daroksan@ffzg.hr