VAŽNA OBAVIJEST O TERMINIMA ZA SLANJE ESEJA – VI. ROK – PROF. DR. SC. MARINA MILIĆEVIĆ BRADAČ

Marina Milićević Bradač
mmilicev@ffzg.hr

Kad šaljete esej kao privitak poruke, u poruci obvezno napišite za KOJI KOLEGIJ ŠALJETE ESEJ i za KOJI DATUM ISPITA.

DATUM ISPITA                       ROK ZA PREDAJU ESEJA      KOLEGIJ

22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Civilizacija starog vijeka

 

22. rujna 2020. 19. rujna 2020.  u 12 h Osnove egejske arheologije

 

24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Rimska klasična arheologija

 

24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Egejska arheologija
24. rujna 2020. 21. rujna 2020.  u 12 h Osnove klasične arheologije I.
25. rujna 2020. 22. rujna 2020. u 12 h Umjetnički obrt klasičnog svijeta
25. rujna 2020. 22. rujna 2020. u 12 h Osnove klasične arheologije II.

 

Krajnji rok za predaju eseja je točno 12 sati (podne), zavisi za koji se kolegij i kojeg datuma prijavljujete. To je krajnji rok za slanje eseja, ne i obvezni rok. Eseje možete početi slati nakon što se otključaju prijave za ispitne rokove u ISVU i nakon što ste se prijavili za ispit u ovom roku.

Poruka na kojoj je vrijeme slanja npr. 12’03 krajnjeg roka neće se uzimati u obzir za taj rok. Morat ćete prijaviti ponovo idući rok, a u ISVU ću vam upisati „0“.

Odgovor ćete dobiti do datuma ispita i imate vremena na datum ispita do 12 sati (podne) da mi odgovorite hoćete li prihvatiti ocjenu ili ne. Ako do tada ne dobijem odgovor smatrat ću da prihvaćate ocjenu i unijet ću je u ISVU.

Oprez! Kod izrade eseja vodite računa da vam slikovni materijal i ostalo ne prelaze veličinu dopuštenu za slanje OBIČNIM MAILOM.