Predavanje Avari i Slaveni na tlu kontinentalne Hrvatske – (bio)arheološka perspektiva 29. siječnja, u 19 h na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu

Predavanje naslova Avari i Slaveni na tlu kontinentalne Hrvatske – (bio)arheološka perspektiva održat će dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju) u sklopu izložbe Avari i Slaveni, 29. siječnja 2020., u 19 h na prvom katu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje je obavezno za studente koji pohađaju kolegij Arheologija i povijest srednjeg vijeka.

Više o predavanju na poveznici http://www.amz.hr/hr/izlozbe/izlozbe/avari-i-slaveni/znanstveno-popularna-predavanja/avari-i-slaveni-na-tlu-kontinentalne-hrvatske/, a plakat predavanja se nalazi u u privitku.