JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA – EDI GRABAR

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOGA RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant:                                          EDI GRABAR
Akademska godina upisa:                   2017./2018.
Datum obrane diplomskog rada:        20. prosinca 2019. u 14 sati u dvorani A018
Tema diplomskog rada: Prednosti i nedostaci tradicionalne i digitalne dokumentacije

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. red. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica, predsjednik povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, član povjerenstva
3. doc. dr. sc. Ina Miloglav, član povjerenstva