Odgoda Arheološkog praktikuma u petak 13.12.2019.

Odgađa se nastava iz kolegija Arheološki praktikum 1 i 2 u petak 13.12.2019.