Obavijest o početku nastave iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske (predavanje i seminar)

Seminarska nastava iz kolegija Paleolitički lovci i sakupljači počet će u srijedu 16. 10. 2019. prema rasporedu, a predavanja iz istog kolegija u petak 18. 10. 2019. prema rasporedu. U srijedu 16. 10. 2019. studenti će biti podijeljeni u dvije seminarske grupe.

                                                                                                                              Predmetni nastavnik

Nikola Vukosavljević