Javna obrana diplomskog rada – Paula Behin

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                          PAULA BEHIN
Akademska godina upisa                   2016./17.
Datum obrane diplomskog rada        9. srpnja 2019. u 10 sati u dvorani A018
Tema diplomskog rada: Rimski trijumf na rimskom novcu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. dr. sc. Iva Kaić, docentica, predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet, docentica, član povjerenstva
3. dr. sc. Ana Pavlović, docentica, član povjerenstva