Terenska nastava – Vučedol 2019.

Arheološko iskopavanje i terenska nastava na lokalitetu Vučedol provoditi će se od 2. do 30. rujna 2019.g.

Studenti će biti raspoređeni u 2 grupe:

1. grupa: 2.9.-14.9.2019.

2. grupa: 16.9.-28.9.2019.

Molimo sve zainteresirane studente da prijave šalju dr.sc. Danijeli Roksandić, na e-mail: daroksan@ffzg.hr s podatcima (ime, prezime, godina studija, studijska grupa, termin za koji su zainteresirani, kontakt br. mobitela).