Poziv na predstavljanje rezultata projekata studenata arheologije

Odsjek za arheologiju poziva sve zainteresirane na prezentacije projekata koje su osmislili i realizirali studenti arheologije tijekom 2018. godine.
Predavanja će se održati u prostoru Arheološke zbirke (A-018), stara zgrada FFa), u petak, 29.03.2019. u 12:00 sati.