AMZ poziv na predavanje – Urbanizam Zadra od osvita do sutona antike

Arheološki muzej u Zagrebu Vas poziva na predavanje

Urbanizam Zadra od osvita do sutona antike

koje će se održati u srijedu 13. veljače s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

predavač: dr.sc. Iva Rukavina

Ulaz na predavanje je besplatan.