Početak nastave iz kolegija Kultura polja sa žarama

Seminar iz kolegija Kultura polja sa žarama kod dr. sc. Janje Mavrović Mokos će se 25. veljače, 4. ožujka i 11. ožujka održati u terminu 12:30-14:00h (F2) umjesto u 8h kako stoji u rasporedu. Seminar će se od 18. 3. održavati u 8:00 h.

Nastava iz predavanja Kultura polja sa žarama koja se održavaju u ljetnom semestru kod dr. sc. Darije Ložnjak Dizdar počinju od 18. 3. u 12:30h (F2).