Javna obrana doktorskog rada Edite Vučić

Javna obrana doktorskoga rada Edite Vučić održat će se u utorak, 4. prosinca 2018. s početkom u 11.00 sati u prostoriji A-018. Naslov rada: Kasnosrednjovjekovne nekropole stećaka zapadne Hercegovine. Mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru).

izv. prof. dr. sc. Mirja Jarak, predsjednica povjerenstva
prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
prof. dr. sc. Ante Uglešić, član povjerenstva