Obavijest

Seminar „Arheologija eneolitika“ održat će se u četvrtak 8. 11. u 10 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu – posjet izložbi „Povratak u prošlost – bakreno doba sjeverne Hrvatske“.