Javna obrana diplomskog rada – Adriana Pavlić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomant/ica                                       ADRIANA PAVLIĆ
Matični broj:                                          351936
Akademska godina upisa                    2014./15.
Datum obrane diplomskog rada        31. 10. 2018. u 15.30 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Ratnici i ratovanje u kasnobrončanodobnoj Egeidi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Doc. dr. sc. Ana Pavlović
Doc. dr. sc. Iva Kaić
Izv. prof. dr. sc. Helena Tomas