Javna obrana diplomskog rada – Marko Gašić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA

Diplomant                                              MARKO GAŠIĆ
Matični broj:                                           394860
Akademska godina upisa                     2016./2017.
Datum obrane diplomskog rada        28. 09. 2018. u 12:00 sati u dvorani F1

Tema diplomskog rada: Arheološka interpretacija željeznog doba Slavonije i Baranje u povijesnoj perspektivi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Janja Mavrović Mokos, predsjednica povjerenstva
Prof. dr. sc Hrvoje Potrebica, član povjerenstva
Doc. dr. sc. Rajna Šošić-Klindžić, član povjerenstva