Javna obrana diplomskog rada – Nikolina Mavračić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER SREDNJOVJEKOVNA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                         NIKOLINA MAVRAČIĆ
Matični broj:                                           372924
Akademska godina upisa                     2015./16.
Datum obrane diplomskog rada        04. 09. 2018. u 11:00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Bioarheološka i arheološka istraživanja kampanje 2015./2016. u Loboru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
1. Doc. dr. sc. Dino Demicheli, predsjednik povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Krešimir Filipec, član povjerenstva
3. Izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak, član povjerenstva