Osnove muzejskog rada

Nastava iz kolegija Osnove muzejskog rada će se do kraja semestra (u petak, 1. i 8. lipnja) održati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.