Metodologija arheoloških istraživanja – nadoknada nastave

Nadoknada nastave iz kolegija Metodologija arheoloških istraživanja održat će se u petak, 25.05. u 9.30 u zbirci Odsjeka za arheologiju.