Javna obrana diplomskog rada – Vesna Matić

JAVNA OBRANA DIPLOMSKOG RADA
NA DIPLOMSKOM STUDIJU ARHEOLOGIJE
– SMJER ANTIČKA ARHEOLOGIJA

Diplomantica                                       VESNA MATIĆ
Matični broj:                                        373253
Akademska godina upisa                   2015./16.
Datum obrane diplomskog rada       12.03.2018. u 14.00 sati u A-018

Tema diplomskog rada: Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:
Dr. sc. Iva Kaić, viša asistentica
Dr. sc. Ana Pavlović, docentica
Dr. sc. Vinka Matijević, poslijedoktorandica